×

Sidinfo

Vikingar och skepp

Vikingatiden

Vikingatiden börjar omkring slutet av 780-talet, det första dokumenterade vikingatåget skedde år 789 med ett angrepp på Englands sydvästra kust.

Dick Harrison skriver i ett historieverk om synen på detta folk: ”Den traditionella bilden av en viking är en skäggig nordbo med hornhjälm på huvudet, stridsyxa i högerhanden och ett ansikte förvridet av bärsärkat raseri, gärna sedd mot bakgrund av ett brinnande kloster”. Harrison framlägger sedan en mer reviderad bild av vikingen. Vikingarna var inte enbart krigare (även om ordet vikingar på fornnorska betyder ”plundrare”), de var också ett handelsfolk och bönder.

Vikingarna var ett nordiskt folk som levde i Sverige, Norge och Danmark och under en period under medeltiden expanderade som i anmärkningsvärd grad. De invaderade de brittiska öarna och senare även kuststäder på en europeiska kontinenten. Vikingarna var hade dessutom bebyggelser på Färöarna, Island och Grönland.

De så kallade vikingatågen, med skepp prydda av drakhuvud, var krigiska räder som bedrevs framgångsrikt, något som underlättades av att det sakandes ett organiserat försvar på många platser dit vikingarna anlände. Vikingarna färdades över vattnet och steg i land där vattnet var grunt. De hade dessutom en mer utvecklad sjöfart än vad som normalt var fallet hos de som angreps och deras skepp var snabbare, vilket gjorde dem svåra att förfölja efter en räd.

Brittiska öarna låg närmast norrut och lämpligast att försöka erövra för vikingarna och då de var indelade i många mindre kungariken därför relativt lätta att ge sig på. Efter att vikingarna seglat över Nordsjön och lyckats med sina invasioner skulle den danske kungen Sven Tveskägg skulle också bli kung av England. Han avled kort därefter, men Danmark behöll makten över England till 1042.

För att komma till bukt med hot utifrån valde slutligen de brittiska öarnas riken att ena sig i två större, vilket ledde till bildningen av England och Skottland.

Vikingarna utökade sina attacker mot franska kuster och även där var det relativt enkelt att ta över områden då det inte vid denna tid var frågan om något starkt enat franskt rike. Än senare sträcktes färderna ner till medelhavet och västra Spanien samt Nordafrika. Målen för angreppen var ofta mindre städer och kloster som relativt enkelt kunde plundras. Med tiden attackerades även större städer såsom Utrecht, Antwerpen och Nantes.

Inte bara kuststäder blev angreppsmål. Paris var en av städerna som plundrades efter att en stor vikingastyrka tagit sig in via havet och uppför floden Seine.

Från Sverige arrangerades vikingatåg över Östersjön med de baltiska länderna och senare Ryssland som mål. Erövringarna fortsatte så långt som till Svarta och Kaspiska haven. En del av nordborna skulle bosätta sig permanent på dessa platser och uppgå i befolkningen. Det finns idag många ortsnamn i Skottland, England och Normandie på minner om vikingafolket sammansmältning med folket på dessa platser.

Vikingarna skulle också kolonisera Island, Färöarna och Grönland (Grönland dit vikingarna tros ha anlänt första gången omkring 980 var dock inte helt obefolkat utan beboddes även av inuiter och föregångare till detta folk). Att de hamnade på dessa avlägsna platser tros ha berott på att deras skepp kom ur kurs i Nordatlanten. De var rentav det första europeiska folk som satte sin fot på den nordamerikanska kontinenten. Att de relativt outvecklade nordborna redan flera hundra år före Columbus skulle ha nått fram till den amerikanska kontinenten i norr avfärdades länge av historikerna, men senare har bevis framkommit. Vikingarna som nått dit på sjövägar via Grönland lyckades dock aldrig etablera en långvarig koloni på den nordamerikanska kontinenten, men bedrev handel med indianfolk och särskilt var det virke som behövdes för bosättningarna på Grönland.


Artiklar om medeltiden - Tidig medeltid | Högmedeltid | Senmedeltid

Källor


Artikel publicerad: 2020.08.04
Författare: Historisktvetande.se

Bild

Bilden ovan är en teckning ur boken Stories of the Vikings som föreställer vikingar som landstiger på Vinland (Newfoundland). Bildkälla: Wikimedia Commons.

Läs vidare

Santiago de Compostela-katedralen beskuren och förminskadMEDELTIDEN Perioden efter antiken som varar fram till den nya tiden, cirka år 500-1450 ...


Målning slaget vid Soissons beskuren och förminskadDEN TIDIGA MEDELTIDEN Religion, politik och feodalism under medeltiden ...


Dolbadarn Castle torn beskurenHÖGMEDELTIDEN Livet på landsbygden och i städer under medeltiden ...


Porträtt av Leonardo förminskadRENÄSSANSEN Strömning som tog fart på 1300-talet och spred förnyat intresse för antiken  ...