×

Sidinfo

Amerigo Vespucci och Amerika

Nya tiden

Huvudsida om nya tiden

Perioden efter medeltiden

Nya tiden kallas den historiska epok som tar vid efter medeltiden omkring år 1500 och inbegriper upplysningen och den vetenskapliga revolutionen samt industrialismen som styrt utvecklingen till dagens värld.

Europeisk dominans

Efter religionskrigen under medeltiden hade ett nytt Europa tagit form. Det skulle präglas av stormakterna Frankrike, Presussen, Ryssland, Storbrittanien och Österrike.

Europa var under flera sekler ett geografiskt centrum för kulturell och teknisk utveckling. Det var i Europa som den epok som kallas Upplysningen startade och det var här industrialismen tog fart. Som ledande ekonomier skulle flera av de europeiska länderna ägna sig åt kolonisering, något som för alltid kom att påverka historien och hur landsgränser drogs upp på andra kontinenter.

Afrika, Amerika och Australien var alla kontinenter som formades av den europeiska koloniseringen. Nordamerika och Australien har fortfarande synliga spår av europeiska kolonisation då båda kontinenterna är befolkade av främst engelsktalande. I Sydamerika och Afrika har spåren från de européer som koloniserade bevarats på andra sätt även om länderna hunnit bli självständiga. I Afrika är det koloniala arvet påtagligt genom gränsdragningarna som gjordes utan hänsyn till lokala förhållanden mellan stammar, vilket orsakade stor politisk instabilitet.

En anledning till att Europa kom att bli den ledande kontinenten var dess geografi och klimat. Det fanns inga öknar, vilket gjorde att en större del av marken tas i bruk. Nederbörden var lagom och jorden var förmånlig för odling, något som skapade stor befolkningstillväxt.

Ökade befolkningar ledde i sin tur till att produktionen kunde höjas ytterligare till att både mätta de egna invånarna och bli över till export som innebar inkomster. Överskottet från exporten skapade förutsättningar för etablerad handel i större städer och en kulturell utveckling då all tid inte måste gå åt kroppsarbete. Långa floder som var farbara i olika väderstreck underlättade för transporter av gods och handel mellan regionens delar.

Vintrarna kunde vara kalla, men inte kallare än att det gick att arbeta och dessutom gjorde kylan att många bakterier inte kunde leva, till följd att många sjukdomar inte förekom som i varmare delar av världen.

Den europeiska regionen drabbades sällan av svårare naturkatastrofer som jordbävningar, vulkanutbrott eller stora översvämningar.

Källor


Artikel publicerad: 2020.10.27
Författare: Historisktvetande.se

Bild

Bilden ovan föreställer upptäckaren Amerigo Vespucci som i en allegorisk framställning påträffar en kvinnlig personifikation av Amerika. Illustration från 1500-talet av flamländske konstnären Johannes Stradanus. Bildkälla: Wikimedia Commons.

Läs vidare

Pyramider i Giza beskuren och förminskadEGYPTEN Det forntida Egypten intar en särställning i historien. Ingen högkultur har existerat lika länge ...


Lertavla med inskriptioner beskuren och förminskadMESOPOTAMIEN I det historiska området skapades de första permanenta boplatserna ...


Överdel av statyett föreställande kvinna beskuren och förminskadGREKLANDS FÖRHISTORIA Arkeologerna tidigaste fynd är tidsperiodisk från stenåldern ...


Oljemålning som föreställer etrurier beskuren och förminskadEtruskerna Historien om det folkslag som dominerade Italien före romarna ...


Alexander mosaik beskuren och förminskad Alexander den store Alexander har gått till historien som den främsta av befälhavare ...