×

Sidinfo

Bild över storstad

Världens historiska befolkningsutveckling

I oktober 2011 nådde världens befolkning sju miljarder. Medan den globala populationen nådde en miljard först 1804 (enligt uppskattningar) tog det endast 12 år att uppnå en tillväxt från 6 till 7 miljarder. Människans historiska befolkningsutveckling är att beskriva som explosionsartad under de senaste decennierna.

Diagrammet visar hur kurvan pekar starkt uppåt efter den industriella revolutionen. Under antiken kunde populationen både stiga och sjunka. Det går även att notera en nedgång omkring 1350 då Digerdöden reducerade folkmängden i världen och i synnerhet i Europa.

Kurva över jordens befolkningstillväxt

Under antiken uppnådde staden Rom en befolkning på över en miljon. Det var för denna tid en otrolig koncentration av människor. Den var också ett undantag för sin tid och skulle inte överträffas i antalet stadsinvånare på flera hundra år. I början av medeltiden var Konstantinopel en jätte bland städer, men dess invånarantal var cirka hälften av vad det varit när Rom var som störst.

Omkring år 1500 då den epok som kallas nya tiden inleds är Peking en miljonstad. Under den industriella revolutionen startar den kraftiga befolkningstillväxt som fortsatt och eskalerat. I mitten på 1800-talet var London världens största stad och inhyste över 1,3 miljoner, fler än som någonsin uppskattades bo i Rom under antiken.

På 1900-talet skulle rollen som världens metropolis övertas av New York. Folkmängden översteg vid sekelskiftet tre miljoner och skulle sedan växa med omkring en miljon varje decennium fram till mitten av seklet. Under andra halvan av 1900-talet har dock befolkningsutvecklingen varit blygsam.

Det är i stället i framför allt Asien, Sydamerika och Afrika som de stora befolkningsökningarna skett efter 1950 och in på 2000-talet. År 1955 hade Tokyo fler invånare än New York och omkring 1965 hade siffran överstigit 10 miljoner. New York och Tokyo var så kallade megacities, vilket definierar storstadsområden som inrymmer minst 10 miljoner personer (observera att uppskattningar av befolkning i städer generellt kan variera beroende på om mätningen utesluter eller inbegriper förstäder).

Megacities blev vardagsmat på 2000-talet och 2015 beräknades det finnas 34 stycken i världen. Några av världens största städer på 2000-talet utöver Tokyo är Jakarta (Indonesien), Delhi (Indien) och Shanghai (Kina).

Källor


Artikel publicerad: 2022.02.21
Författare: Historisktvetande.se

Bild

Bilden ovan föreställer ett fotografi av Mumbai City från år 2008. Bildkälla: Wikimedia Commons.

Läs vidare

Pyramider i Giza beskuren och förminskadEGYPTEN Det forntida Egypten intar en särställning i historien. Ingen högkultur har existerat lika länge ...


Lertavla med inskriptioner beskuren och förminskadMESOPOTAMIEN I det historiska området skapades de första permanenta boplatserna ...


Överdel av statyett föreställande kvinna beskuren och förminskadGREKLANDS FÖRHISTORIA Arkeologerna tidigaste fynd är tidsperiodisk från stenåldern ...


Oljemålning som föreställer etrurier beskuren och förminskadEtruskerna Historien om det folkslag som dominerade Italien före romarna ...


Alexander mosaik beskuren och förminskad Alexander den store Alexander har gått till historien som den främsta av befälhavare ...